Aktivitetsrummene er en god måde at have undervisning på, fordi man selv er mere involveret
Det er fedt, at man selv kan bestemme hvilket niveau, man vil arbejde på
Jeg kan godt lide, når leg og læring kombineres
Tænkekortene hjalp mig virkeligt meget

Velkommen til Mønsterbrydende Science

Mønsterbrydende Science er et udviklingsprojekt finansieret af Villumfonden med ønske om at udnytte potentialet hos gymnasiefremmede elever i science-undervisningen og gennem en nytænkende didaktik helt konkret at fastholde eleverne i uddannelsen.

Eleverne skal opleve, at deres forforståelse, nysgerrighed og interesser kommer i spil gennem en række aktiviteter, hvor alle inviteres ind i klasserummet i en aktiv sprogligt deltagende rolle. De skal have fælles forståelser gennem fælles oplevelser, hvor fænomener fra teorien ses og opleves, og de skal støttes til succesoplevelser med selvstændigt arbejde.

Gå direkte til fagene ved at klikke herunder: